ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΙΤΝΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ IFBB ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

α/α ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ
01 14o ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
IFBB
ΘΕΣΜΙΚΟΣ Κλειστό Άρσης Βαρών, Νίκαια, 24/04/2005
02 IFBB ELITE PRO EVENT
«ALEXANDER THE GREAT»
EVENT Βελίδδειο Συνεδριακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη,04-05/06/2011
03 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ IFBB ΘΕΣΜΙΚΟΣ Στυλίδα,10/06/2012
04 BODYBUILDING CLUB ELITE GRAND PRIX EVENT Στάδιο TAE KWON DO Φαλήρου, 16/11/2013
05 1st IFBB ΒΕΝ WEIDER DIAMOND CUP EVENT Κλειστό Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Αθηνών,13-15/12/2013
06 IFBB ATHENS DIAMOND CUP EVENT Κλειστό Ολυμπιακό Γαλατσίου, Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2016
07 IFBB ATHENS DIAMOND CUP EVENT Κλειστό Ολυμπιακό Γαλατσίου, Αθήνα 18-19 Νοεμβρίου 2017
08 1st Dr RAFAEL SANTONJA CUP
& IFBB ELITE PRO EVENT
EVENTS Κλειστό Δήμου Ναυπλίου,23-25 Μαρτίου 2018